Familieterapi


Oplever du, at dine børn ikke trives, kan de være et symptom på, hvordan familien som helhed fungerer og i sådanne tilfælde vil det være gavnligt at inddrage hele familien for at skabe en forståelse for, hvordan I som familien fungerer og kommunikerer med hinanden, lære at lytte til hinanden og få en større indsigt. Der findes ingen problemer som alene er begrænset til barnet. Alle berøres, i forskellig grad, af den dårligt fungerende familie. I en familie dannes der altid et mønster, hvor hvert medlem har sin forholdsvis faste plads. En familie som har et ”uartigt” barn har helt sikkert også et ”artigt” barn, hvis opførsel også er et selvforsvar.

Stedfamilier ses ofte i et familieterapeutisk forløb. Stedfamilien er anderledes end kernefamilien, fordi den har flere medlemmer, der skal kunne fungere indbyrdes. En sådan ”stor-familie” kan naturligvis medføre både fordele og ulemper. En af ulemperne kan være det enkelte familiemedlems manglende overblik og overskud til at agere i et ofte indviklet familienetværk.

Efter den første familiesamtale vil terapeuten kunne vejlede forældrene med hensyn til det videre forløb. Det er ikke en forudsætning, at børnene deltager i samtlige sessioner. Uden børnene kan terapeuten gennem parterapi hjælpe forældrene til et bedre indbyrdes forhold.

Familieterapi kan ofte være gavnlig i tilfælde med følgende problematikker:

 • Usikkerhed som forældre
 • Konflikter i familien og stedfamilien
 • Problemer med børn og delebørn
 • Konflikter i parforholdet
 • Den nye stedfar eller stedmors manglende accept fra børnene
 • Stedmor eller stedfars opfattelse af at være uvelkommen i familien
 • Den fraskilte forælder føler skyld over for børnene
 • Jalousi mellem tidligere og nuværende ægtefæller
 • Skilsmisse
 • Relationer i den sammenbragte familie
 • Sorg og krise hos børn og voksne

 

 

Hænder danner hjerte foran sol_slider