Gruppeterapi


Formålet med en gruppeterapi er at mødes om at arbejde terapeutisk og udvikle sig sammen med andre.

En gruppeterapi kan foregå på to måder:

  1. På arbejdspladsen, hvis en afdeling ikke fungerer optimalt. Her kan det være gavnligt, at have en terapeut med til at skabe et rum, hvor der kan tales åbent om de udfordringer der må være og hjælpe til at få løst op for fastlåste problemstillinger. Omfanget af et sådant forløb aftales med ledelsen i virksomheden
  2. Hos Happymind, hvor du som enkeltperson deltager i en gruppe med samme problemstilling som dig selv eller i en gruppe, hvor hver deltager arbejder med deres forskellige individuelle temaer.

Sidstnævnte gruppe vil typisk bestå af 3-8 deltagere og en terapeut, der mødes med 1-4 ugers mellemrum 2-4 timer hver gang. Timerne er i reglen delt op i følgende faser

  • En runde, hvor hver deltager får lejlighed til at fortælle om sig selv og sige, hvad hun eller han vil.
  • En individuel terapi af ca. en times varighed, hvor terapeuten arbejder med en af deltagerne, mens de øvrige deltagere ser på og følger arbejdet.
  • Feedbackrunde efter terapien hvor der er mulighed for, at alle deltagerne kan udtrykke sig og dele reaktioner på at leve med i terapien og kan give respons til den person, der har været i terapi.
Hænder danner hjerte foran sol_slider