Personlig udvikling


Hvis vi bliver ved med at gøre, som vi altid har gjort, så vil vi få det ud af livet som vi hele tiden har fået.

Vi kan alle blive bedre til at kommunikere som familie, kollega og som chef. Ved at mestre konstruktiv kommunikation undgås mange unødvendige kampe og skænderier. Vi kan blive bedre til at udtrykke vores behov og ønsker og gå efter det, der giver os værdi.

Nogle gange føler vi, at vi er gået i stå og har svært ved at se, hvordan vi kommer videre i vores personlige udvikling. Sammen kan vi kigge på, hvad der forhindrer dig i at nå dine mål og ønsker. At få hjælp til indsigt kan lette processen. At skabe personlig udvikling handler også om at tage stilling til væsentlige ting i tilværelsen omkring f.eks. arbejde, studie, ægtefælle, kæreste eller realisering af drømme.

Sten stables på græs_slider