Stress


20-30% af den danske befolkning skønnes at lide af stress. Stress er en sygdom, der kan ramme alle. En lidelse, som kan give alvorlige skader på både krop og sjæl – hvis man lader stå til

Stress kommer, fordi vi udsættes for krav og forventninger i vores arbejde, i institutioner eller måske derhjemme.

Når det er svært at leve op til kravene, uanset om de stilles af andre eller os selv, kan det give stress.

Man kan også få stress af at føle, at man ikke har indflydelse på eller kontrol over en situation, eller hvis det er svært at forudsige, hvad der vil ske.

Det kan fx være i forbindelse med jobskifte, flytning, skilsmisse eller andre store ændringer i livet.

Forventninger, ambitioner og perfektionisme kan også give stress, fordi du kan få en følelse af, at det du gør, aldrig er godt nok.

Stress er kroppens reaktion på overbelastning. Er man stresset gennem længere tid, reagerer kroppen på det. Denne reaktion kan være psykisk eller fysisk.

Grøn - træ på mark_slider