Individuel terapi


At tale med et andet menneske om det, der opleves svært, kan i sig selv være lindrende. Nogle gange kan vi bruge nære venner og familie f.eks. i forbindelse med sorg og krise. Med det er ikke altid, at det er tilstrækkeligt, her kan det være nyttigt at opsøge en terapeut. Jeg vil lægge vægt på din situation her og nu og når det skønnes relevant vil jeg inddrage dine tidligere oplevelser og erfaringer ud fra filosofien om, at kigge bagud skaber forståelse og at kigge fremad skaber udvikling.